Mot bemannade skolbibliotek?

Så fick vi äntligen en regering i förra veckan. Och vi som arbetar med skolbibliotek, barn och läsfrämjande var ”glada som små hundvalpar” för att citera min poddkompanjon Lotta Davidson-Bask i senaste av snittet av Skolbiblitotkspodden Flödet över att skolbiblioteken, och fackutbildade skolbibliotekarier, nämndes i regeringsförklaringen.

Vad Stefan Löven sa var:

”Astrid Lindgren sa en gång att ‘barn skapar mirakel när de läser’. Hon
har rätt. Därför ska tillgången på skolbibliotek med utbildade bibliotekarier öka. Läsdelegationens förslag genomförs. Vi ska ha fler mirakel i Sverige!”

Då måste man ju fräscha upp minnet kring Läsdelegationens förslag och där står det, gällande skolbibliotek:

-Frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas.
-Vad en skolbiblioteksverksamhet är ska definieras på förordningsnivå.
-Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram ett allmänt råd för hur man i samverkan med eleverna bygger upp, utformar, följer upp och utvärderar en skolbiblioteksverksamhet.
-Skolinspektionen ska, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, fokusera särskilt på skolbiblioteken.

Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, skriver i Dagens Samhälle idag att ”När vi träffar politiker från olika partier märker vi också att det finns en stor samsyn kring betydelsen av bemannade skolbibliotek, ändå går utvecklingen så långsamt” och det är verkligen sant. Det har varit både stort fokus på skolbiblioteken och en stor tydlighet från styrande myndigheters sida att skolbiblioteken är viktiga i runda slängar sen skolbiblioteken skrevs in i skollagen 2011, ändå har det hänt så lite. Tvärt om monteras verksamheter fortfarande ner eller slarvas bort. Så nu hoppas vi att det inte blir för långvarigt utredande och definierande, vad som behöver utredas och definieras finns det redan väldigt mycket skrivet om, utan att vi får lite verkstad.