På väg mot Stockholm

Ibland tar livet vändningar som man inte räknar med eller kan påverka så mycket. Nu har mitt liv tagit en sådan vändning och det innebär att jag, och därmed Klara bokprat, kommer att flytta till Stockholm. Förmodligen är vi på plats där till vårterminen 2020. Det innebär så klart nya utmaningar och nya möjligheter för mig. Än så länge är det lång tid kvar, men det är inte för tidigt för att ta kontakt och spåna på bokningar eller samarbeten. Så hör gärna av er!

Stockholm

foto: Pixabay

Vad är en läsambassadör?

När jag var på studiebesök i Reggio Emilia med min dåvarande arbetsplats Backaskolan för många år sedan ledsagades jag av ett barncitat från ett utforskande projekt med förskolebarn som blivit något av bevingade ord inom det Reggio Emilia-inspirerade arbetet. Det löd: ”Någon kanske vet vad …. är, men ingen vet var det kan bli”. Jag var på jakt efter skolbiblioteket i Reggio, jag var ju där i egenskap av skolbibliotekarie. Jag lärde mig jättemycket om kunskapssyn och inlärning på den där resan men just skolbiblioteken i Reggio lämnade en del övrigt att önska. En sak som jag tog med mig var det där citatet som jag applicerade på skolbiblioteket, eftersom det då ännu mindre än nu fanns någon fast definition på skolbibliotek och funderade på att ”någon kanske vet vad ett skolbibliotek är, men ingen vet vad det kan bli”.

Klara och Johan på Backa

Jag och dåvarande läsambassadören Johan Unenge i glatt samspråk på Backaskolan 2012. Foto: Astrid Deppert.

Nyligen kom Kulturrådets uppdaterade handlingsprogram för läsfrämjande arbete och i det stod att läsa:  ”En ny läsambassadör kommer att utses år 2019. Denna läsambassadör ska fokusera på romska minoriteter.” Jag tolkade detta som att man vill lägga ner läsambassadörsfunktionen i sin nuvarande form och skrev om det på twitter. Kulturrådet svarade: ”Utnämningen av en romsk läsambassadör 2019 är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete med läsambassadörer. Det är en av många läsfrämjande insatser, där den ena inte behöver utesluta den andra.” Jag och mina kollegor frågade oss om det med det menades fler läsambassadörer: en bred, samlande, så som vi haft det fram till nu, och en som fokuserar på nationella minoritetsgrupper speciellt, varpå Kulturrådet svarade i ett nytt tweet: ”Vi planerar inte att utöka antalet ambassadörer just nu, men det finns andra sätt att kraftsamla för läsfrämjande. Vad är viktigast för er i ert arbete?”

Därför  samlar jag in synpunkter från alla skolbibblisar som arbetar med läsfrämjande för att ge Kulturrådet ett genomtänkt svar som inte bara bygger på mina egna åsikter. Jag  ber er, inte bara skolbibliotekarier utan även andra läsfrämjare, att höra av er med tankar på vad ni tycker är viktigast. Ös på bara. Och tänk inte på vad en läsambassadör är, utan på vad en läsambassadör kan bli. Eller är det inte en läsambassadör som är viktigast? För mig har läsambassadören varit en väldigt viktig samlande kraft som spridit kunskap, inspiration och GRIT och samtidigt givit oss läsfrämjare en legitimitet som känts bekräftande och viktig. Med varierande kvalitet så klart, eftersom de olika ambassadörerna hanterat sitt uppdrag på väldigt olika sätt. Jag kommer att sakna en läsambassadör tror jag. Men kanske är inte en läsambassadör det viktigaste? Kanske är det något helt annat ni efterfrågar? Kom igen, berätta!